شرایط شركت در استعلام ها:

1) درج كد اقتصادی یا كد ملی معتبر در استعلام قیمت كالا الزامیست.
2) از این به بعد كلیه استعلامهای این شركت در شبکه اینترنتی استعلام بهای شركت سیمان کردستان (www.hubco.ir) صورت میگیرد.
3) برای دریافت کد معرف جهت عضویت در شبکه اینترنتی استعلام بهای شركت سيمان کردستان با جناب آقای مهندس ساجد مدیر انفورماتیک و مسئول تدارکات شرکت به شماره 02188588846 تماس حاصل نمایید.
4) در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص چگونگی عضویت و اعلام قیمت در شبکه اینترنتی استعلام بهای شركت سيمان کردستان با پشتیبانی شبکه هاب کو به شماره 02188714922 و 02188715249 تماس حاصل نمایید.
5) در صورت عدم مشاهده استعلام در شبکه اینترنتی استعلام بهای شركت سيمان کردستان با پشتیبانی شبکه هاب کو به شماره 02188714922 و 02188715249 تماس حاصل نمایید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و پاسخگویی به سوالات احتمالی درمورد سفارشات خرید كالا با كارشناس خرید مربوطه تماس حاصل گردد.

شماره استعلام شرح کالا تاریخ صدور استعلام مهلت اعلام قیمت پیوست عملیات
موردی یافت نشد