نحوه ورود به وندور لیست تامین کنندگان شرکت تولید برق نیروگاه دماوند به ترتیب طی مراحل زیر امکان پذیر می باشد:

1- دریافت کد عضویت (برای دریافت کد عضویت با آقای مهندس نوبخت با شماره 91-02155221489 داخلی 225 تماس و کد را دریافت نمایید).
2- از طریق لینک (شبکه هاب کو) مراحل عضویت را انجام دهید.
3- در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص چگونگی عضویت و اعلام قیمت در شبکه اینترنتی استعلام بهای شرکت تولید برق نیروگاه دماوند با پشتیبانی شبکه هاب کو به شماره 02188714922 تماس حاصل نمایید.
4- در صورت عدم مشاهده استعلام در شبکه استعلام بهای هاب کو، با پشتیبانی شبکه هابکو به شماره 02188715249 داخلی 1، تماس حاصل نمایید.

شماره استعلام شرح کالا برند تاریخ صدور استعلام مهلت اعلام قیمت صادر کننده عملیات
971014

2 عدد DISPLACEMENT POSITION-TX TYPE:LA41A-1510re:0.4 4-20MA WITH CABLE MANU:TR ELECTRONIC
شرح فنی: .
توضیحات: .

. 1397/10/09 1397/11/02 حسن عرب
009م97

0 0000 تأمین نیرو
شرح فنی: براساس توضیحات مندرج در اسناد مناقصه
توضیحات: طبق اسناد مناقصه

000 1397/10/23 1397/11/02 محمد علی بصیری