عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
فیلتر روغن اصلی واحدهای آنسالدو
تاریخ صدور استعلام: 1397/10/17
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/30
ریلایف ولو 3-10 بار
تاریخ صدور استعلام: 1397/10/17
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/30
پالسیشن دمپر تصفیه خانه
تاریخ صدور استعلام: 1397/10/17
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/30
نرم افزار

شرح کالا: طبق اسناد مناقصه

تاریخ صدور استعلام: 1397/10/17
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/29
خرید 2 دستگاه کمپرسور هیدروژن
تاریخ صدور استعلام: 1397/10/09
مهلت اعلام قیمت: 1397/11/06
DISPLACEMENT POSITION-TX TYPE:LA41A-1510re:0.4 4-20MA WITH CABLE MANU:TR ELECTRONIC

شرح کالا: .

تاریخ صدور استعلام: 1397/10/09
مهلت اعلام قیمت: 1397/11/02
لوله اسپیرال ١٨٠٠
تاریخ صدور استعلام: 1397/09/24
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/29
لوله اسپیرال ١١٠٠
تاریخ صدور استعلام: 1397/09/24
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/29
لوله اسپیرال ٨٠٠ و 1400
تاریخ صدور استعلام: 1397/09/24
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/29
گیج

شرح کالا: دلتاپی گیج فشار و دلتاپی سوئیچ گیج فشار

تاریخ صدور استعلام: 1397/08/19
مهلت اعلام قیمت: 1397/11/02
صفحه بعدی