عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
لوازم توربین بخار

شرح کالا: بشرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1398/11/05
مهلت اعلام قیمت: 1398/11/15
لوازم یدکی توربین بخار

شرح کالا: بشرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1398/11/02
مهلت اعلام قیمت: 1398/11/14
لوازم یدکی توربین بخار

شرح کالا: بشرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1398/11/02
مهلت اعلام قیمت: 1398/11/14
لوازم یدکی توربین بخار

شرح کالا: بشرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1398/11/02
مهلت اعلام قیمت: 1398/11/14
لوازم یدکی توربین بخار

شرح کالا: بشرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1398/11/02
مهلت اعلام قیمت: 1398/11/14
لوازم یدکی توربین بخار

شرح کالا: بشرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1398/11/02
مهلت اعلام قیمت: 1398/11/14
Electro Motor for Generator Lifting

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1398/11/01
مهلت اعلام قیمت: 1398/11/15
مناقصه عمومی شماره 3098/16 – عملیات رنگ آمیزی مخازن گازوئیل و ترانس های قدرت نیروگاه گازی صوفیان
تاریخ صدور استعلام: 1398/11/01
مهلت اعلام قیمت: 1398/11/08
کف پوش عایق الکتریکی

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/10/24
مهلت اعلام قیمت: 1398/11/07
صفحه بعدی