عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
RAM 8GB FOR HP G8 380

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
TB HP HDD for 1.2 hp 390 G9

شرح کالا: جهت تعویض هاردهای سوخته سرورهای hp

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
HP SERVER POWER

شرح کالا: جهت تعویض پاورهای سوخته G8 GP380

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
HDD HP 300GB for SERVER380G810K

شرح کالا: جهت تعویض هاردهای سوخته HP

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
سیل هوای ناوزل ردیف دوم توربین گازی (AIR SEAL )

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
شرودسیگمنت ردیف 1 برای توربین TYPE GE-F5

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
پین شرودسیگمنت ردیف اول(کوچک)

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
پین شرودسیگمنت ردیف دوم (بزرگ)

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
شعله پوش انژکتور سوخت گاز واحد گازی AEG

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
شرودسیگمنت ردیف 2 برای توربین Type GE-F5

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/04/25
مهلت اعلام قیمت: 1398/05/04
صفحه بعدی