عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Port Plate Rear & Bush Assembly

شرح کالا: Type: T6CY-022-1R-B5-M292656

تاریخ صدور استعلام: 1397/09/21
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/01
Shaft & Bearing Assembly

شرح کالا: T6CY-022-1R-B5-M292656

تاریخ صدور استعلام: 1397/09/21
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/01
Cart & Plate Assembly

شرح کالا: Type: T6CY-022-1R-B5-M292656

تاریخ صدور استعلام: 1397/09/21
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/01
Seal Kit

شرح کالا: Seal Kit
: Type: T6CY-022-1R-B5-M292656

تاریخ صدور استعلام: 1397/09/21
مهلت اعلام قیمت: 1397/10/01
کانکتور ورودی و خروجی بریکرهای 480 ولت (پنجه ای)

شرح کالا: مس (روکش نقره) مطابق تصویر پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1397/09/20
مهلت اعلام قیمت: 1397/09/25
اکچویتور کنترل ولو HP

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1397/09/18
مهلت اعلام قیمت: 1397/09/26
انجام خدمات کالیبراسیون آنالایزرهای دود پروکال نیروگاه برق بعثت
تاریخ صدور استعلام: 1397/09/17
مهلت اعلام قیمت: 1397/09/21
بلوک سیمانی (درپوش بتنی کانال)

شرح کالا:
1- در سایز 50×80 به تعداد 100 بلوک
2- در سایز 15×50×1.60 به تعداد 5 بلوک
3- در سایز 15×50×100 به تعداد 50 بلوک

تاریخ صدور استعلام: 1397/09/17
مهلت اعلام قیمت: 1397/09/21
کابل هیت تریسینگ
تاریخ صدور استعلام: 1397/09/14
مهلت اعلام قیمت: 1397/09/21
اندازه گیری

شرح کالا: براساس شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1397/09/13
مهلت اعلام قیمت: 1397/09/25
صفحه بعدی