عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
...

شرح کالا: .

تاریخ صدور استعلام: 1398/02/31
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/08
...

شرح کالا: .

تاریخ صدور استعلام: 1398/02/31
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/08
...

شرح کالا: .

تاریخ صدور استعلام: 1398/02/31
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/08
اتصالات برنجی 1/2

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/02/30
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/06
فن کامپیوتری

شرح کالا: فن کامپیوتری به ابعاد١٢٠*١٢٠*٢٥ میلیمتر ٢٤vdc ، ٠.٣٤A ، فن مذکور پس از راه اندازی باید جریانی در محدوده ی ٣٠٠ میلی آمپر داشته

تاریخ صدور استعلام: 1398/02/31
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/04
کت و شلوار اداری
تاریخ صدور استعلام: 1398/02/30
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/04
الکتروموتور پمپ 200-100
تاریخ صدور استعلام: 1398/02/29
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/01
خرید هیدرازین 55 درصد
تاریخ صدور استعلام: 1398/02/29
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/04
صفحه سوپاپ(استیل فنری)
تاریخ صدور استعلام: 1398/02/29
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/06
صفحه سوپاپ(استیل فنری)

شرح کالا: استیل 321 اگر نشد 304

تاریخ صدور استعلام: 1398/02/29
مهلت اعلام قیمت: 1398/03/06
صفحه بعدی