عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
پیچ گوشتی شارژی

شرح کالا: پیچ گوشتی شارژی
3/8 V

تاریخ صدور استعلام: 1397/12/27
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/07
سیل رینگ گرافیتی مسلح (سیم دار)به ابعاد 38*235*280 میلیمتر

شرح کالا: زمان تحویل مجزا اعلام شود.

تاریخ صدور استعلام: 1397/12/27
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/25
ینگ گرافیتی مسلح(سیم دار) به ابعاد 42*400*348میلیمتر
تاریخ صدور استعلام: 1397/12/27
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/26
اتصال سریع شیلنگ

شرح کالا: مطابق شرح پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1397/12/21
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/17
خرید گیربکس کامل برج خنک کن
تاریخ صدور استعلام: 1397/12/15
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/21
خرید قطعات یدکی گیربکس های پمپ تغذیه بویلر
تاریخ صدور استعلام: 1397/12/15
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/21
خرید قطعات یدکی پمپ تغذیه آب بویلر
تاریخ صدور استعلام: 1397/12/15
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/21
پکینگ گرافیتی (گرافویل) مسلح سیم دار به ابعاد 12*48*74

شرح کالا: زمان تحویل هر ایتم مجزا اعلام شود.

تاریخ صدور استعلام: 1397/12/05
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/29
پکینگ گرافیتی (گرافویل) به ابعاد 12*48*74

شرح کالا: زمان تحویل هر ایتم مجزا اعلام شود.

تاریخ صدور استعلام: 1397/12/05
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/29
سیل رینگ گرافیتی مسلح (سیم دار)به ابعاد 38*235*280 میلیمتر

شرح کالا: زمان تحویل هر ایتم مجزا اعلام شود.

تاریخ صدور استعلام: 1397/12/05
مهلت اعلام قیمت: 1398/01/29
صفحه بعدی