عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Seat

شرح کالا: AISI 410 S.S Body Size : 4Bx2B Fig No : 4332 Nozzle : 3B/3C/3D SiGNAL : 4 To 20mA Cv : 3.04 Storke : 69mm Rating: 2500 Seral no:j05045 SUP:YARWAY

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/04
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/14
Vortex Nozzle

شرح کالا: AISI 410 S.S Body Size : 4Bx2B Fig No : 4332 Nozzle : 3B/3C/3D SiGNAL : 4 To 20mA Cv : 3.04 Storke : 69mm Rating: 2500 Seral no:j05045 SUP:YARWAY

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/04
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/14
Set Piston Ring

شرح کالا: AISI 410 S.S Body Size : 4Bx2B Fig No : 4332 Nozzle : 3B/3C/3D SiGNAL : 4 To 20mA Cv : 3.04 Storke : 69mm Rating: 2500 Seral no:j05045 SUP:YARWAY

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/04
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/14
Fastener Ring

شرح کالا: AISI 410 S.S Body Size : 4Bx2B Fig No : 4332 Nozzle : 3B/3C/3D SiGNAL : 4 To 20mA Cv : 3.04 Storke : 69mm Rating: 2500 Seral no:j05045 SUP:YARWAY

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/04
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/14
Spray Cylinder

شرح کالا: AISI 410 S.S Body Size : 4Bx2B Fig No : 4332 Nozzle : 3B/3C/3D SiGNAL : 4 To 20mA Cv : 3.04 Storke : 69mm Rating: 2500 Seral no:j05045 SUP:YARWAY

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/04
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/14
Stem Assembly

شرح کالا: AISI 410 S.S Body Size : 4Bx2B Fig No : 4332 Nozzle : 3B/3C/3D SiGNAL : 4 To 20mA Cv : 3.04 Storke : 69mm Rating: 2500 Seral no:j05045 SUP:YARWAY

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/04
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/14
موتور جوش 250 آمپر (اینورتر)

شرح کالا: مارک صبا الکتریک

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/03
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/07
روغن آب صابون

شرح کالا: بهران تراش

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/03
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/06
دتکتور اشعه x

شرح کالا: فلیپس PRS231

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/03
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/11
دستگاه ابزار تیز کنی

شرح کالا: جهت تیز کردن مته، فرز و قلاویز از قطر 3 تا 60 میلیمتر

تاریخ صدور استعلام: 1396/05/03
مهلت اعلام قیمت: 1396/05/10
صفحه بعدی