عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09390037711

مقایسه تعرفه های شبکه برای تامین کنندگان


بسته باران

مدت اشتراک شش ماهه
پرداخت هر 6 ماه
مبلغ   3,000,000 ریال

بسته دریا

مدت اشتراک یکساله
پرداخت هر 12 ماه
مبلغ   4,500,000 ریال

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شدمشاوره گزینش مناسبترین بسته

021-88715249درخواست جلسه آشنایی و دمو

ارتباط با ماسفارشی سازی بر اساس نیاز شما

021-88714922

قصد دارید از امکانات شبکه بهره مند شوید؟ همین حالا عضو شوید.

پیوستن به شبکه هاب کو