عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09371348276
تاریخ چاپ: 1400/09/08 1400/04/23

شرکت برق و صنعت شاهین نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:
انواع خازن های سه فاز و تک فاز مخصوص موتور (خازن های الکترولیتی - موتور استارترها و خازن هایی که کارکرد موتور را با تاثیر بر cosΦ بهبود می بخشند). و خازن های روشنایی (مخصوص لامپ های فلورسنت و لامپ های تخلیه) و انواع رله ها
کدهای: 8258278 ، 8258388 ، 0562023H ، 8251778 ، 8252385 ، 8460461 ، 8490766 ، 8258381
خازن های راه انداز موتور شامل مدل های زیر می باشد:
مدل های MKA 450 (فیلمی) شامل:
مدل MKA 450-1 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-1,25 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-1.5 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-2 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-2.5 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-3 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-3.15 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-3.5 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-3.75 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-4 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-4.5 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-5 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-5.5 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-6 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-6.3 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-7 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-8 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا
مدل MKA 450-9 (کومار-کمار) COMAR ایتالیا

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
مشاهده همه آگهی ها