عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09197711004
تاریخ چاپ: 1400/05/12 1400/01/25

شرکت مهرگان صنعت آب تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاهی آنالیز آب و پساب نظیر اسپکتروفتومتر، pH، EC ، DO و کدورت سنج و ... از برند HACH و Aqualabo به عنوان نماینده کمپانی های مذکور در ایران می باشد.

تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی

مشخصات آگهی دهنده

مهرگان صنعت آب
علی امیرملایری
02122905783
02122250124
مشاهده همه آگهی ها