عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09197711004
تاریخ چاپ: 1400/05/14 1399/06/20

فروش انواع رله های TOR ایتالیا ( رله Torresan S.r.l ایتالیا) شامل:
فروش انواع رله های فلگ TOR ایتالیا ( رله Torresan S.r.l ایتالیا)
فروش انواع رله پرچم TOR ایتالیا ( رله Torresan S.r.l ایتالیا)
فروش انواع فلگ رله TOR ایتالیا ( رله Torresan S.r.l ایتالیا)
فروش انواع رله لاک اوت TOR ایتالیا ( رله Torresan S.r.l ایتالیا) (Lock Out relays)
و همچنین فروش دیگر محصولات Torresan S.r.l ایتالیا
جایگزینی مناسب برای رله های فلگ Fabrica Italiana Rele ایتالیا (رله FIR)
جایگزینی مناسب برای رله های فلگABB (رله ABB)
جایگزینی مناسب برای رله های لاک اوت Thytronic ایتالیا (رله تایترونیک)
فروش انواع رله Idec ژاپن
فروش انواع رله Idec Izumi ژاپن
فروش انواع رله MTI فرانسه
فروش انواع رله TEC فرانسه
فروش انواع رله مور الکترونیک Murr Elektronik آلمان
فروش انواع رله CEE فرانسه
فروش انواع رله Wielnad ویلند آلمان
فروش انواع رله لوتزه Lutze آلمان
فروش انواع رله Leuze و سنسور Leuze لویزه آلمان
فروش انواع رله Dossena ایتالیا
فروش انواع رله TECSYSTEM ایتالیا ( رله TEC SYSTEM ایتالیا)
فروش انواع رله Reyrolle ریل رول انگلیس
فروش انواع رله Va Tech واتک انگلیس
فروش انواع رله Jakob Safety گروه ABB
فروش انواع رله Buchholz
فروش انواع رله بوخهلتس
فروش انواع رله آلن بردلی Allen-Bradley آمریکا

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
مشاهده همه آگهی ها