عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09371348276
تاریخ چاپ: 1400/07/28 1399/01/03

انواع IGBT برند Infineon آلمان
انواع دیود برند Infineon آلمان
انواع ماژول برند Infineon آلمان
مدل DD750S65K3 Infineon آلمان
مدل DD1200S45KL3-B5 Infineon آلمان
مدل BSM75GD120DN2 Infineon آلمان
مدل K30N60HS Infineon آلمان
مدل SKW30N60HS Infineon آلمان
انواع ISOLATED TRANSMISSION Infineon آلمان
مدل FZ750R65KE3 Infineon آلمان
انواع ماژول IGBT Infineon آلمان
مدل T298N10TOF Infineon آلمان
انواع محصولات EUPEC آلمان
انواع ماژول EUPEC آلمان
انواع IGBT EUPE آلمان
مدل FZ750R65KE3
انواع IGBT 6500 ولت
مدل DD104N12K
مدل FF1200R17KE3
مدل FZ750R65KE3
مدل FF1200R17KE3
مدل S1104/SVU/25/614
انواع دیود Infineon آلمان
انواع دیود اینفینئون آلمان
انواع دیود EUPEC آلمان
مدل DD750S65K3
مدل DD1200S45KL3-B5
انواع دیود VCES4500V,IC
مدل FZ750R65KE3
انواع IGBT Modules IGBT 6500V 750A
مدل D711N68T
مدل FZ600R12KE3
مدل FZ600R12KE3
انواع IGBT مدل G0625

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
مشاهده همه آگهی ها