عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09371348276
تاریخ چاپ: 1400/07/29 1398/08/30

شرکت برق و صنعت شاهین نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:
مدل:MTK5HU4DVE
مدل:MT 125
مدل:MT125-4VI
انواع کارت پروفی باس
انواع ترانسدویسر
انوع سنسور فشار
انواع ترموستات
مدل کنترلر
مدل:130B1200
مدل 140F1080
مدلDEVIREG160
مدل MG33C602
انوع کنترلر دما
انوع کنترلر فشار
انوع ترانسمیتر فشار
انوع سوئیچ دما
انوع سوئیچ فشار
مدل 01VD002366
مدلRT260A
انواع پرشر سوئیج
مدل AKS33
مدل 061B110366
مدل 061B300166
مدل 1MBC5000
مدل MBC5000-4241-1CB04
مدلMBC5100
مدل061B100166
مدل904604
مدلCX201
مدل CX201OPT
مدلCX5
مدلEU500CX500CX5GONO
مدلNXS00315
مدلNXS00315-A2H1SSS- A1A2000000
مدل MCA101
مدل130B1100
مدل DCL164S
مدل023Z4523
مدلHS200 wilspec
انواع سوییچ فشار wilspec
مدلHS200-21-0003
مدلHS200-21-0005
مدلHS200-21-00013
مدل O47H00208
مدلTI1RC
مدلDM240C
مدلDMS480C
انواع سافت استارتر دانفوس
انواع درایو استارتر دانفوس
انواع موتور استارتر دانفوس
مدل MBS33
مدل060G3011
مدلMBC33-2011-1AB08
مدلEV225B
انواع پلاگ دانفوس
انواع کویل دانفوس
انواع شیر دانفوس
انواع شیر EV225B-20BD- G-34T-NC000
انواع شیر EVSI25
انواع شیر 032U7125
مدلAHF-DB-685
مدل400-50-00-A
مدل131B0042
مدلFC-302P
www.Shahin-co.ir

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
مشاهده همه آگهی ها