عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1399/07/06 1398/08/30

انواع plastim MPHT 15 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim MPHT 25 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PHT 030 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PHT 050 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PHT 075 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PHT 100 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PHT 150 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PFHT 100 (پلاستیم) ترکیه
انواعplastim PFHT 150 (پلاستیم) ترکیه
انواعplastim PFHT 250 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PFHT 500 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PFHT 750 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTVT (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTHVT (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PDT 50-150 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim HT-310 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PHG02 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTF1000 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTF1000T (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PFI1500 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTF1500 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTF1500T (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PFI2500 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTF2500 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PFI2500 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTF3500 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTF4500 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PFI3000 (پلاستیم) ترکیه
انواع plastim PTF5000 (پلاستیم) ترکیه
انواع ترموستات plastim (پلاستیم) ترکیه

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
88932312 داخلی 021
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
مشاهده همه آگهی ها