عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1398/06/02 1397/09/10

این شرکت موفق به طراحی و ساخت 8 نمونه مختلف از کارت های سیستم کنترل بویلر( BMS ) ساخت شرکت SIG ایتالیا شده است. این شرکت با بومی سازی کارت های فوق موفق به کسب دانش فنی طراحی،ساخت و انجام تعمیرات تخصصی این کارت ها شده است.
از مزایای این کارت ها نسبت به نمونه خارجی می توان به موارد زیر اشاره نمود.
1) استفاده از کانکتورها با قابلیت اطمینان بالا
2) سهولت در انجام تعمیرات در صورت نیاز
3) سهولت جهت کالیبراسیون
4) محافظت در برابر خوردگی
هشت نمونه کارت های ساخته شده عبارت اند از:
MT2 – MOD. 3000
2TC – MOD. 3000
2TL – MOD. 3000
2ML – MOD. 3000
6I-110V. MOD. 3001
6N3 MOD. 3000
5N5 MOD. 3000
F – 110 MOD. 3000

کاربرد محصول: صرفاً بر روی سیستم کنترل بویلرهای SIG

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
مشاهده همه آگهی ها