عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1397/09/21 1397/08/21

کارت الکترونیکی EXTENDED CARD در پانل UNS 0874 وظیفه ایجاد ارتباط بین کارت CON BOARD و I/O INTERFACE به عنوان یک پردازشگر جانبی بر عهده دارد.
از ویژگی های این کارت می توان به موارد زیر اشاره کرد.
دارای 16 کانال دیجیتال ورودی
دارای 19 کانال دیجیتال خروجی
یک کانال ورودی تفاضلی آنالوگ
دو کانال خروجی آنالوگ
کاربرد محصول: سیستم تحریک UNS 0874A-P V1 Control Panel
فناوری های استفاده شده در محصول: این شرکت با استفاده از روش های مهندسی معکوس موفق به کسب دانش فنی طراحی کارت فوق گردیده است.کلیه نقشه های طراحی کارت فوق و کارت های مرتبط در طی فرآیند های مهندسی معکوس به طور کامل استخراج گردیده که این امر باعث رسیدن به نحوه طراحی سیستم های تحریک برای این شرکت شده است.لازم به ذکر است کلیه مراحل طراحی و ساخت کارت الکترونیکی فوق در شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا انجام گرفته است.

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
مشاهده همه آگهی ها