عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1399/03/08 1397/06/12

فروش جزیی انواع سوپر آلیاژ اعم از فیلر، ورق، میلگرد و شمش. اینکول 617، اینکول 625، اینکول 738، هستلوی ایکس، ال 605( هاینس 25)، N 155 و SFX616 ، نایمونیک 75، نایمونیک 80 و نایمونیک 90

مواد معدنی و متالوژی

مشخصات آگهی دهنده

گروه ترمومکانیک
دانیال اردوخانی
09123993897
مشاهده همه آگهی ها