عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1398/04/25 1397/06/03

تولید انواع مفصل فیبر نوری
دارای تاییدیه از شرکت مخابرات ایران

انواع مفصل از 2 کر تا 288 کر

انواع مفصل سامجین Samjin ، مفصل نتورک NWC ، مفصل 3M

مفصل 12 تا 96 کر سامجین 403 دارای 2 ورودی و 2 خروجی ، 4 سر
مفصل 96 تا 288 کر سامجین 603 دارای 3 ورودی و 3 خروجی ، 6 سر

انواع کاست 24 / 48 کر سامجین Samjin

انواع مفصل نتورک
NWC

6 تا 24 کر مدل SS دارای 3 ورودی و 3 خروجی ، 6 سر
24 تا 48 کر مدل S دارای 3 ورودی و 3 خروجی ، 6 سر
48 تا 144 کر مدل M دارای 3 ورودی و 3 خروجی ، 6 سر

انواع کاست نتورک
کاست 6 تا 12 کر OST-B1
کاست 12 تا 24 کر OST-A-1 دو ورودی
کاست 12/24کر OST-F-1 چهار ورودی

مفصل فیبر نوری
3M

مدل- s-2178 -Gasket Sealing
2178-LS

کاست 2522
شانه 2521

با قابلیت افزایش تعداد ورودی/خروجی کابل و افزایش ظرفیت تعداد کور


مفصل هوایی Dome closure

(شرکت پویش تجهیز شعبه دیگری ندارد)

www.irpuyesh.com

email:puyeshtajhiz@yahoo.com

شماره تماس: طهرانی

88500162
88500163
88500164

مخابرات

مشخصات آگهی دهنده

پویش تجهیز صنعت پاسارگاد
معصومه طهرانی
02188500162
مشاهده همه آگهی ها