عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1397/07/25 1396/08/16

انواع محصولات مسترولت Mastervolt شامل :
Ignition Protected
مهر و موم شده
مسترولت 44010250
مسترولت44010350
مسترولت44010500
مسترولت44010700
مسترولت44011000
مسترولت44020120
مسترولت44020200
مسترولت44020300
مسترولت44020400
مسترولت44020600
مسترولت44020800
مسترولت44021000
باتری شارژر مدل Mastervolt EasyCharge Portable 1.1A
باتری شارژر مدل Mastervolt EasyCharge Portable 4.3A
باتری شارژر مدل Mastervolt EasyCharge Portable 1.1A - UK-plug
باتری شارژر مدل Mastervolt EasyCharge Portable 4.3A - UK-plug
باتری شارژر مدل EasyCharge 6A-1
باتری شارژر مدل EasyCharge 10A-2
باتری شارژر مدل EasyCharge UK Plug
باتری شارژر مدل EasyCharge 6A-1 - UK-plug
باتری شارژر مدل EasyCharge 10A-2 - UK-plug
باتری شارژر مدل ChargeMaster series
باتری شارژر مدل ChargeMaster 12/10, sealed (IP65)
باتری شارژر مدل ChargeMaster 12/15-2
باتری شارژر مدل ChargeMaster 24/6, sealed (IP65)
باتری شارژر مدل ChargeMaster 12/25-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 12/35-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 12/50-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 12/70-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 12/100-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 24/12-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 24/20-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 24/30-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 24/40-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 24/60-3
باتری شارژر مدل ChargeMaster 24/80-3

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
0 داخلی 021
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
مشاهده همه آگهی ها