عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1397/04/29 1396/05/16


RFS10N()T رله
RFS10N()HT رله
RFS10N()PT رله
MTV رله
AVP رله
RFS20N()HT رله
RFS20N()PT رله
SMB21D11T سوکت
SMB20D11T سوکت
SMB21D10T سوکت
SMB31D11T سوکت
SMB30D11T سوکت
SMB31D10T سوکت
SMB31D11TF سوکت
SQB21D10T سوکت
SQB20D10T سوکت
SQB41D10T سوکت
SQB40D10T سوکت
SQB41D00T سوکت
SQB40D00T سوکت
SQC21C11T سوکت
SQC41C11T سوکت
SFB11C00T سوکت
SFB10C00T سوکت
SFC11C11T سوکت
SFB21C00T سوکت
SFB20C00T سوکت
SFC21C11T سوکت
SMB31D11TFT سوکت
SVB10D010(---)V سوکت
SVB10D010000V سوکت
SVT10D010024V سوکت
SVB10D000000V سوکت
M12 - LM - AA ماژولار
M22 - LM - AB ماژولار
M32 - LM - BC ماژولار
M42 - LM - CF ماژولار
M52 - LM - DK ماژولار
M62 - LM - EM ماژولار
رله RQS40L115C0T
رله RQS40L060AC0T

برق و الکترونیک

مشخصات آگهی دهنده

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
88932312 داخلی 021
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
مشاهده همه آگهی ها