عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1397/02/02 1396/02/23

فروش گاز کربنیک خوراکی(co2) با خلوص حداقل 99/98% حجمی،نقطه شبنم(60-) درجه سانتی گراد و ظرفیتهای 7 و 17 تنی

مواد غذایی و آشامیدنی

مشخصات آگهی دهنده

شرکت پارس کربنیک کردستان
سلماز چهاردولی
08134221876
09183192194
مشاهده همه آگهی ها