عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1397/02/02 1394/06/18

روغن دنده صنعتی شرکت نفت بهران :
روغن بهران بردبار ۶۸۰/روغن بهران بردبار ۴۶۰
روغن بهران بردبار ۲۲۰
روغن هیدرولیک شرکت نفت بهران :
روغن بهران هیدرولیک T ۶۸/روغن بهران هیدرولیک T ۴۶
روغن بهران هیدرولیک T ۳۲/روغن بهران هیدرولیک T ۲۲
روغن بهران هیدرولیک H ۲۲۰/روغن بهران هیدرولیک H ۱۵۰
روغن بهران هیدرولیک H ۱۰۰/روغن بهران هیدرولیک H ۶۸
روغن بهران هیدرولیک T ۱۰۰/روغن بهران هیدرولیک H ۴۶
روغن بهران هیدرولیک H ۳۲
روغن هیدرولیک ضد آتش شرکت نفت بهران :
روغن بهران هیدرولیک ‏HFC‏ ۲۲/روغن بهران هیدرولیک ‏HFC‏ ۱۵
روغن بهران هیدرولیک ‏HFC‏ ۴۶
روغن گردشی شرکت نفت بهران :
روغن بهران درفش ۴۶۰/روغن بهران درفش ۳۲۰
روغن بهران درفش ۲۲۰/روغن بهران درفش ۱۵۰
روغن بهران درفش ۱۰۰/روغن بهران درفش ۶۸
روغن بهران درفش ۳۲

انرژی ها و سوخت ها و روغن ها

مشخصات آگهی دهنده

شرکت ریستاب روانکار ایرانیان
02166804524
مشاهده همه آگهی ها