عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
تاریخ چاپ: 1397/02/05 1394/06/18

روغن دنده صنعتی شرکت نفت پارس :
روغن پارس رویین ۳۰۰/روغن پارس رویین ۸۰۰/ روغن پارس نیسان ۲۲۰/ روغن پارس نیسان ۱۵۰
روغن پارس نیسان ۱۰۰/روغن پارس نیسان ۶۸
روغن هیدرولیک شرکت نفت پارس :
روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک ۳۲/ روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک ۶۸/ روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک ۴۶
روغن پارس بابک ویژه ۲۲۰/ روغن پارس بابک ویژه ۱۵۰/ روغن پارس بابک ویژه ۱۰۰
روغن پارس بابک ویژه ۶۸/ روغن پارس بابک ویژه ۴۶/ روغن پارس بابک ویژه ۳۲
روغن پارس بابک ویژه ۲۲/ روغن پارس بابک ۲۲۰/ روغن پارس بابک ۱۵۰
روغن پارس بابک ۱۰۰/ روغن پارس بابک ۶۸/ روغن پارس بابک ۴۶
روغن پارس بابک ۳۲/ روغن پارس بابک ۲۲
روغن گردشی پارس ۲۲
روغن پارس کیوان ۲۲۰/ روغن پارس کیوان ۱۵۰ / روغن پارس کیوان ۱۰۰
روغن پارس کیوان ۶۸/ روغن پارس کیوان ۴۶/ روغن پارس کیوان ۳۲
روغن پارس کیوان
روغن کمپرسور هوا شرکت نفت پارس
روغن پارس کمپرسور ۶۸
روغن موتور گازسوز ساکن شرکت نفت پارس :
روغن پارس گازسوز ۴۰
روغن ماشین ابزار پارس
روغن پارس راک دریل ۲۲۰ روغن پارس راک دریل ۱۵۰/ روغن پارس راک دریل ۶۸
سیال فلزکاری , روغن برش شرکت نفت پارس :
روغن پارس اترک ویژه/ روغن پارس کاتینگ اویل - اسکرو ماشین
گریس صنعتی شرکت نفت پارس :
گریس پارس ماهان EP ۳/ گریس پارس ماهان /EP ۲ گریس پارس ماهان /EP ۱ گریس پارس ماهان ۳
گریس پارس ماهان ۲/ گریس پارس شاسی کلسیم ۳/ گریس پارس شاسی کلسیم ۲/ گریس پارس شاسی کلسیم ۱
گریس پارس تفتان (فایبر) ۳/ گریس پارس بنتون ۳/ گریس پارس بنتون ۲

انرژی ها و سوخت ها و روغن ها

مشخصات آگهی دهنده

شرکت ریستاب روانکار ایرانیان
02166804524
مشاهده همه آگهی ها