عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
پپیتور

شرح کالا: مطابق فرم پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1398/07/23
مهلت اعلام قیمت: 1398/07/30
هارد دیسک

شرح کالا: مطابق فرم پیوست

تاریخ صدور استعلام: 1398/07/23
مهلت اعلام قیمت: 1398/07/30
ساخت ، نصب و راه اندازی تابلو های 6 کیلو ولت
تاریخ صدور استعلام: 1398/07/22
مهلت اعلام قیمت: 1398/08/18
لول سنج روغن توربین
تاریخ صدور استعلام: 1398/07/22
مهلت اعلام قیمت: 1398/07/29
لامپ سیگنال
تاریخ صدور استعلام: 1398/07/22
مهلت اعلام قیمت: 1398/07/29
چراغ سیگنال کوچک

شرح کالا: -

تاریخ صدور استعلام: 1398/07/22
مهلت اعلام قیمت: 1398/07/29
چراغ سیگنال معمولی

شرح کالا: 110v

تاریخ صدور استعلام: 1398/07/21
مهلت اعلام قیمت: 1398/07/27
فیلتر فن ریتال

شرح کالا: 230v19/w/type 12

تاریخ صدور استعلام: 1398/07/20
مهلت اعلام قیمت: 1398/08/04
اقلام مورد نیاز بازدید مولد های آلستوم
تاریخ صدور استعلام: 1398/07/17
مهلت اعلام قیمت: 1398/08/15
اقلام مورد نیاز بازدید مولد های آلستوم
تاریخ صدور استعلام: 1398/07/17
مهلت اعلام قیمت: 1398/08/05
صفحه بعدی