عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/05/25 1393/07/27

این دستگاه جهت ساخت قرص از مواد پودری خشک ساخته شده است

ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق

Publicity publisher info

آمیتیس آزما
محمد ستاری
02144000876
09127399631
02188554027
View all publicities