عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/08/23 1393/07/27

شرکت آماج توسعه پایا تولید کننده انواع مکانیکال سیل آمادگی خود را جهت لپینگ شامل سیت سیل فیس مکانیکال سیل (با هرنوع متریال) شیر های کمپرسور، قطعات پمپ که نیز به کیفیت سطح دارند و کلیه قطعات فلزی تخت.

ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق

Publicity publisher info

شرکت آماج توسعه پایا
شرکت آماج توسعه پایا
02188929178
09123268038
02133286841
View all publicities