عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/08/23 1393/07/27

مایع متمایل به سبز و ویسکوز با فرمولی خاص جهت جلوگیری از خوردگی با ایجاد پوشش فسفاته روی بر فلزاتی نظیر آهن و استیل می باشد. این نوع فسفاته به دو دسته دی کاتیونیک و تری کاتیونیک تقسیم بندی می شود و مایع غلیظی از یک عامل فسفاته کننده ملایم است و پوششی با کریستال های بی شکل (آمورف) خاکستری و یا متمایل به مشکی روی سطح فلز جهت افزایش چسبندگی رنگ و مقاومت در مقابل عوامل خورنده ایجاد می نماید. اعمال پوشش رنگ پس از فسفاته روی ضروری است. این نوع فسفاته در لوازم خانگی و قطعات جانبی خودرو استفاده می گردد.

ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق

Publicity publisher info

شرکت پاک کوشش کار
شرکت پاک کوشش کار
02144280208
02144280794
View all publicities