عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/07/25 1393/07/27

لوله و اتصالات پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن در بخش های فاضلاب، آبرسانی، سیستم های آبرسانی، سیستم های آتشفشانی-کارورینگ کابل و گاز کاربرد دارد
که اتصالات پلی اتیلن آن نیز با در نظر گرفتن کاربرد های آن متفاوت خواهد بود.
اتصالات الکترو فیوژن جهت پروژه های گازرسانی و اتصالات پیچی و جوشی سایز بالا.

ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق

Publicity publisher info

شرکت کاج برج اطلس
شرکت کاج برج اطلس
02137313184
02137313189
View all publicities