عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09371348276
Print date: 1400/09/08 1400/08/09

شرکت برق و صنعت شاهین نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:
انواع کلید – کلید مینیاتوری- کنتاکت- محافظ جان – ZBE101- ZBE102
انواع محافظ جان مدل A9R50225 -cad32M7 – LRD06-LRD12
انواع circuit breaker مدل A9R50225 - A9R41463
سیرکوییت بریکر محافظ جان مدل A9R50225
انواع RCCB مدل A9R50225
کلید24077
انواع circuit breaker
انواع Signal lamp مدل XB7EV03MP
انواع لامپ سیگنال مدل XB7EV03MP
انواع Signal lamp Green مدل XB7EV03MP
انواع رله حرارتی مدل LRD32
انواع رله مدل LRD32
انواع Thermal Overload Relay مدل LRD32
انواع رله حرارتی مدل LRD10
انواع Thermal Overload Relay مدل LRD10
انواع Thermal Overload Relay مدل LRD21
انواع رله حرارتی مدل LRD21
انواع کنتاکتور مدل CAD32M7
انواع contactor مدل CAD32M7
انواع کنتاکتور کمکی مدل CAD32M7
انواع Auxiliary contactor مدل CAD32M7
انواع سوییچ مدل XB4BG21
انواع سلکتور سوییچ مدل XB4BG21
انواع انواع switch مدل XB4BG21
انواع انواع Selector switch مدل XB4BG21
انواع کنتاکتور مدل LC1D50AMD
انواع کنتاکتور سه پل مدل LC1D50AMD
انواع Contactor مدل LC1D50AMD
انواع رله حرارتی مدل LRD12
انواع رله مدل LRD12
انواع Thermal Overload Relay مدل LRD21
انواع Contactor مدل LC1D12BD
انواع کنتاکتور مدل LC1D12BD
انواع کنتاکتور سه پل مدل LC1D12BD

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
09194838378
02188920523
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
View all publicities