عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09197711004
Print date: 1400/07/03 1400/05/11

شرکت برق و صنعت شاهین نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:
مدل AVC035.01 برندAlfa electric
مدل AVC035.10 برندAlfa electric
مدل AVC035.11 برندAlfa electric
مدل AVC035.20 برندAlfa electric
مدل AVC035.21 برندAlfa electric
مدل AVC085.00 برندAlfa electric
مدل AVC085.01 برندAlfa electric
مدل AVC085.10 برندAlfa electric
مدل AVC085.11 برندAlfa electric
مدل AVC085.20 برندAlfa electric
مدل AVC085.21 برندAlfa electric
مدل AVC145.00 برندAlfa electric
مدل AVC145.01 برندAlfa electric
مدل AVC145.10 برندAlfa electric

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
View all publicities