عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09197711004
Print date: 1400/05/12 1400/01/25

شرکت مهرگان صنعت آب نماینده رسمی کمپانی Aqualabo فرانسه در ایران و ارائه دهنده تجهیزات پایش آب و پساب نظیر آنالایزرهای کلر، کدورت ، هدایت الکتریکی، COD ، BOD ، pH و اکسیژن محلول این کمپانی و خدمات مربوطه می باشد. این مجموعه نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش این کمپانی در زمینه ارائه انواع اسپکتروفتومترهای secomam در ایران است.

ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی و ابزار دقیق

Publicity publisher info

مهرگان صنعت آب
علی امیرملایری
02122905783
02122250124
View all publicities