عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 09371348276
Print date: 1400/07/28 1399/11/13

شرکت برق و صنعت شاهین نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:
مدل AVC035.01 برندAlfa electric
مدل AVC035.10 برندAlfa electric
مدل AVC035.11 برندAlfa electric
مدل AVC035.20 برندAlfa electric
مدل AVC035.21 برندAlfa electric
مدل AVC085.00 برندAlfa electric
مدل AVC085.01 برندAlfa electric
مدل AVC085.10 برندAlfa electric
مدل AVC085.11 برندAlfa electric
مدل AVC085.20 برندAlfa electric
مدل AVC085.21 برندAlfa electric
مدل AVC145.00 برندAlfa electric
مدل AVC145.01 برندAlfa electric
مدل AVC145.10 برندAlfa electric
مدل AVC145.11 برندAlfa electric
مدل AVC145.20 برندAlfa electric
مدل AVC145.21 برندAlfa electric
مدل AVC200.020 برندAlfa electric
مدل WALL MOUNTED AIR CONDITIONERS FOR OUTDOORS برندAlfa electric
مدل AVC145.00.E برندAlfa electric

مدل FILTER UNITS برندAlfa electric
مدل ALFAA000BP برندAlfa electric
مدل ALFA1000BP برندAlfa electric
مدل ALFAB000BP برندAlfa electric
مدل ALFA2000BP برندAlfa electric
مدل ALFA3000BP برندAlfa electric

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
88932312 Internal 021
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
View all publicities