عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/07/25 1393/07/23

- به روز رسانی سیستم های فیلتراسیون صنایع مختلف به لحاظ فرآیندی، تجهیزات و توزیع بهینه جریان گاز
- تبدیل الکترو فیلترهای قدیمی به فیلترهای کیسه ای
- تبدیل سیستم های Clearing فیلترهای کیسه ای از طرحهای مکانیکی به سیستم های جدید پالس جت
- طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی فیلترهای کیسه ای جدید و الکتروفیلتر

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

Publicity publisher info

بهینه سازان صنایع سبز
بهینه سازان صنایع سبز
07138234819
07138237972
شیراز، بلوار پاسداران، ایستگاه 2، ساختمان مهر، واحد 1
View all publicities