عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1399/04/17 1399/04/07

تهیه و توزیع انواع مقاطع فلزی ،آلومینیوم و فلزات رنگی

مواد معدنی و متالوژی

Publicity publisher info

نوین متال قدس
احمد قربانی
02166395910
09121856593
02166391085
51558816 Internal 0912
تهران کیلومتر 4 بزرگراه فتح بازار فولاد استیل ایران - بلوک 4 شماره 192
View all publicities