عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1399/10/28 1398/12/07

مدل ANT-04C1E
مدل ANT-04C1E-S1
مدل ANT-04C2E
مدل ANT-04C2E-S1
مدل ANT-04P1E
مدل ANT-04P2E
مدل AN-04C1E
مدل AN-04C1E-S1
مدل AN-04C2E
مدل AN-04C2E-S1
مدل AN-04P1E
مدل AN-04P2E
مدل ANT-35C1U
مدل ANT-35C1U-S1
مدل ANT-35C2U
مدل ANT-35C2U-S1
مدل ANT-35P1U
مدل ANT-35P2U
مدل AN-35C1U
مدل AN-35C1U-S1
مدل AN-35C2U
مدل AN-35C2U-S1
مدل AN-35P1U
مدل AN-35P2U
مدل ANT-05C1E
مدل ANT-05C1E-S1
مدل ANT-05C2E
مدل ANT-05C2E-S1

مدل ANT-44P1U
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهی – خ فلاح پور – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
موبایل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سایت:www.Shahin-co.ir
ایمیل: MurrIran@gmail.com
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
88932312 Internal 021
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
View all publicities