عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1399/07/06 1398/10/02

پخش انواع بلوک های کربن گرافیتی المانی و چینی
انواع بلوک های تراکم بالا و دانه ریز با بالاترین کیفیت ساخت و دانسیته 1.88 به بالا
بلوک های ek20 - ek2200 - ek3205 - ek40- ek60 المان

آلی و پتروشیمی

Publicity publisher info

شرکت گرافیت پارسه
نیما اصغری
02133919135
View all publicities