عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1399/08/10 1398/08/25

طراحی و ساخت انواع آب بند های مکانیکی ( مکانیکال سیل)در تمامی ابعاد و مدل با بالاترین کیفیت ساخت با تجربه 30 ساله
(سیل های مکانیکی تخصصی - سیلهای پمپ های صنعتی - سیل های کارتریجی -فیبر و فنر های پمپ )

آلی و پتروشیمی

Publicity publisher info

شرکت گرافیت پارسه
نیما اصغری
02133919135
View all publicities