عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1399/07/06 1398/07/17

پخش انواع بلوک های کربن گرافیتی
از جمله : پودر گرافیتی - بوشهای کربن گرافیتی - بلوکهای کربن گرافیتی خام - ذغال های صنعتی

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

Publicity publisher info

شرکت گرافیت پارسه
نیما اصغری
02133919135
09129335737
View all publicities