عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1399/03/08 1398/05/26

گروه قطعه سازی ترمومکانیک با در اختیار داشتن کادر مجرب و ماشین آلان متنوع به روز، امکان طراحی، ساخت و بازسازی انواع قطعات مکانیکی اعم از دوار، ثابت، دما بالا و دقیق را دارا می باشد.
WWW.thermomechanic.com

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

Publicity publisher info

گروه ترمومکانیک
دانیال اردوخانی
09123993897
View all publicities