عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/11/28 1397/10/30

اقلامی که در حال حاضر توسط این شرکت قابل تولید و تأمین می باشد، به شرح زیر است :
1- آجرهای عایق از 800 تا 1540 درجه سانتیگراد با وزن مخصوص های gr/cm3 5/0 به بالا
2- جرم های ریختنی عایق و متراکم شاموتی، آلومینی، کرومیتی و سیلیکون کاربایدی در انواع LCC , Regular
3- جرم های پاشیدنی عایق و متراکم شاموتی، آلومینی و سیلیکون کاربایدی
4- عایق های کلسیم سیلیکات به صورت اسلب و نیم لوله pipe section)) در ابعاد مختلف
5- ملات های نسوز و عایق شاموتی و آلومینی
6- گیره های فلزی نسوز جهت نصب جرم های ریختنی، آجرهای نسوز و انواع سرامیک فایبر (Anchor)
7- قطعات پیچیده و شکل دار نسوز طبق سفارش به صورت ریخته گری از جرم های ریختنی
8- سرامیک فایبر در انواع پتو، تخته، کاغذ، پنبه و مدول ( Blanket, Board, Paper, Bulk , Module)

تاسیسات و ملزومات حرارتی و برودتی

Publicity publisher info

فرآورده های نسوز راه صنعت
معصومه سلمانی
02188013661
View all publicities