عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/09/21 1397/09/10

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا موفق به طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی VIBRO-METER که وظیفه سنجش ارتعاشات توربین را بر عهده دارد شده است. کارت های فوق در چهار رنج فرکانسی طراحی شده اند که به شرح زیر می باشند.
CARRIER CARD MODULE/ 8-35HZ
CARRIER CARD MODULE/ 32-160 HZ
CARRIER CARD MODULE/ 150-700
CARRIER CARD MODULE/ 50HZ
هر یک از کارت های فوق شامل سه SUB MODULE هستند که سیگنال ورودی در ابتدا از مدارات دقیق فیلتراسیون عبور کرده و پس از
تبدیل به یک سطح ولتاژ DC خروجی 4-20 mA را بر اساس آن تولید می کنند.
از مزایای این کارت ها نسبت به نمونه خارجی کالیبراسیون دقیق تا دو رقم اعشار می باشد که متاًسفانه نمونه های خارجی آن ها به دلیل
کارکرد زیاد و عدم پشتیبانی فنی شرکت سازنده از دقت لازم برخوردار نیستند.
این شرکت کارت های فوق را در آزمایشگاه خود به طور بسیار دقیق و تا دو رقم اعشار کالیبره می نماید.

کاربرد محصول: سیستم کنترل ارتعاش VIBRO-METER

فناوری های استفاده شده در محصول:
این شرکت با استفاده از روش های مهندسی معکوس موفق به بومی سازی دانش فنی طراحی کارت های فوق که تا به امروز انحصاراً در اختیار شرکت VIBRO-METER بوده است شده است. در پروسه مهندسی معکوس این کارت ها نحوه طراحی نمونه های صنعتی فیلترهای مرتبه 2 و بالاتر برای این شرکت حاصل گردید که به جز در طراحی کارت های فوق کاربردهای فراوانی در سیستم های ابزاردقیق دارند. لازم به ذکر است کلیه فرآیندهای طراحی و ساخت این کارت ها در شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا انجام پذیرفته است.

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
View all publicities