عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/09/21 1397/09/10

سیستم کنترل Pulse Cleaning توربین های 120 مگاواتی GE مدل GE FRAME9 که نمونه کامل طراحی ایرانی بوده است که مشخصات آن به شرح زیر می باشد.
مشخصات دستگاه:
ابعاد: 513mm*287mm
تغذیه:110V AC/ 50HZ
سیگنال های ورودی کارت:
Differential Pressure Switch
Test & Auto humidity signal
Pressure Air OK
Auto / Test Mode
همچنین بر روی این کارت کلیدهایی به منظور تنظیم زمان تخلیه فشار هوا و فاصله زمانی بین هر دو تخلیه تعبیه شده است.

کاربرد محصول: توربین های GE مدل GE FRAME9

فناوری های استفاده شده در محصول:
کارشناسان و طراحان این شرکت با مطالعه دقیق اسناد فنی موجود که توسط شرکت GE ارائه شده بود توانستند نحوه عملکرد کارت را استخراج و پس از آنالیز بر اساس آن کارت جدید را طراحی کنند. در طراحی این کارت تمامی موارد لازم جهت جایگزینی، با کارت قبلی که ساخت شرکت SEFRAM فرانسه است در نظر گرفته شده است. تمامی مراحل طراحی و ساخت این کارت در شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا صورت پذیرفته است و این محصول موفق به اخذ عنوان دانش بنیان نیز گردیده است.

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
View all publicities