عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1398/05/26 1397/09/10

سیستم فوق سیستم استارتر و کنترل دیزل ژنراتورهای دویتز می باشد که شامل ویژگی های زیر است:

1) نظارت و حفاظت دیزل ژنراتور در برابر کاهش فشار روغن، افزایش درجه حرارت آب و دور غیر مجاز
2) نظارت بر اشکال در سیستم استارت دیزل
3) نظارت بر ولتاژ و شارژ باطری
4) کنترل و نظارت بر سطح سوخت موجود در تانک
5) نظارت بر ولتاژ سه فاز برق شبکه و ژنراتور در مقابل کاهش و افزایش غیر مجاز سطح ولتاژ
6) حفاظت ژنراتور در مقابل Earth Fault & Reverse Power
7) حفاظت ژنراتور در مقابل Over Current

کاربرد محصول: دیزل ژنراتورهای دویتز و دیزل ژنراتورهای اضطراری در حد توان های KW

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
View all publicities