عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/09/21 1397/09/10

سیستم فوق سیستم استارتر و کنترل دیزل ژنراتورهای دویتز می باشد که شامل ویژگی های زیر است:

1) نظارت و حفاظت دیزل ژنراتور در برابر کاهش فشار روغن، افزایش درجه حرارت آب و دور غیر مجاز
2) نظارت بر اشکال در سیستم استارت دیزل
3) نظارت بر ولتاژ و شارژ باطری
4) کنترل و نظارت بر سطح سوخت موجود در تانک
5) نظارت بر ولتاژ سه فاز برق شبکه و ژنراتور در مقابل کاهش و افزایش غیر مجاز سطح ولتاژ
6) حفاظت ژنراتور در مقابل Earth Fault & Reverse Power
7) حفاظت ژنراتور در مقابل Over Current

کاربرد محصول: دیزل ژنراتورهای دویتز و دیزل ژنراتورهای اضطراری در حد توان های KW

فناوری های استفاده شده در محصول:
طراحی این محصول بر پایه مهندسی معکوس نمونه خارجی آن که ساخت شرکت WOODWARD می باشد انجام پذیرفته است. این شرکت با استخراج کلیه نقشه های طراحی کارت های مختلف موفق به طراحی و ساخت سیستم فوق شده است. کلیه مراحل طراحی و ساخت این سیستم با رعایت استانداردهای لازم در شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا صورت پذیرفته است. همچنین این محصول در کارگروه ارزیابی محصولات و شرکت های دانش بنیان به عنوان محصول دانش بنیان شناخته شده است.

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
View all publicities