عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/09/21 1397/08/21

کارت الکترونیکی INTER BUS وظیفه آدرس دهی سیگنال های ورودی سیستم کنترل گازیاب 1019 را برعهده دارد.
از ویژگی های این کارت می توان به موارد زیر اشاره کرد.
16 کانال ورودی دیجیتال
16 کانال خروجی دیجیتال
امکان آدرس دهی 256 خط سیگنال

کاربرد محصول: سیستم تحریک SIA-1019 GAS DETECTION SYSTEM

فناوری های استفاده شده در محصول: این شرکت با استفاده از روش های مهندسی معکوس موفق به کسب دانش فنی طراحی کارت فوق گردیده است.کلیه نقشه های طراحی کارت فوق در طی فرآیند های مهندسی معکوس استخراج گردیده و این امر باعث شده است که این شرکت به دانش فنی بهینه سازی و عیب یابی این کارت نیز دست یابد. لازم به ذکر است کلیه مراحل طراحی و ساخت کارت الکترونیکی فوق در شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا انجام گرفته است.

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

شرکت دانش بنیان مدار رایانه پویا
علیرضا کریمی
07136359358
09173155490
07136359351
View all publicities