عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/04/28 1397/02/23

گرافیت های ek20 ek2200 ek3205 شرکت sgl المان با بالاترین کیفیت
گرافیت پارسه واردکننده اصلی بلوک های sgl در ایران میباشد.

آلی و پتروشیمی

Publicity publisher info

شرکت گرافیت پارسه
نیما اصغری
02133919135
09129335737
تهران . خیابان سعدی جدید . بازار امیر کبیر . بلوک 2 غربی. طبقه 1. واحد72
View all publicities