عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/11/28 1397/02/01

کوله آب انفرادی اطفاء حریق مدل 4000-BP شامل پمپ دستی و مخزن نگهداری آب به حجم 19 لیتر ، ساخت کشور کانادا بوده که اطفاء حریق توسط آن به سهولت انجام می گیرد
به هنگام آتش سوزی، اطفاء حریق با کوله انفرادی ، توسط هر فرد عادی امکان پذیر است که این کار با حمل آن روی دوش فرد در زمان آتش سوزی و پمپ کردن آن به راحتی انجام می پذیرد . وزن سبک این دستگاه و قابلیت حمل آن به مناطق صعب العبور، این دستگاه را از دیگر دستگاههای اطفاء حریق متمایز گردانیده است.

ایمنی و امنیتی

Publicity publisher info

پارسیان فجر سپهر
محمد رضا علی رضایی
02188400106
View all publicities