عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/09/28 1397/02/01

پوشش ضد حریق KBS دارای پایه حلالی آب بوده و چهت جلوگیری از انتقال حریق ، بوسیله اسپری، قلم مو یا دست برروی کابلها ی الکتریکی ، استراکچرهای فلزی و چوب اجرا می گردد.پوشش KBS در مجاورت حرارت، افزایش حجم داده و گازهای خنک کننده آزاد می نماید که با نفوذ حرارت مقابله کرده و بدین ترتیب عامل بازدارنده گسترش حریق می شود.
مزایا:
1-بکارگیری و اجرای آسان برروی کابلها و سطح سینی کابلها.2-قابلیت انعطاف پذیری بدون ترک خوردگی.3-مقاوم در مجاورت آب، هوا و اشعه فرابنفش.4-ماندگاری بالا.5-عدم تاثیر بر خاصیت رسانایی کابلها.6-غیرسمی، بدون بو و دوستدار محیط زیست و غیره.
دارای استانداردجهانی:
DIN EN ISO 9001 ، DIN4102 ، IEC60332-3 ، FM3971
DIN EN ISO 14001، ASTM D2863 ، NT FIRE 004

ایمنی و امنیتی

Publicity publisher info

پارسیان فجر سپهر
محمد رضا علی رضایی
02188400106
View all publicities