عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/11/28 1397/02/01

تاییدیه موسسه TUV – موسسه استاندارد آلمان برای تمام اجزای شوت
پارچه از جنس UVA مقاوم در برابر حریق و آب، خراش و پاره شدن
شوت نجات افراد با داشتن ساختار مارپیچی برای جلوگیری از شتاب گرفتن افراد و حقظ سرعت 10/2 متر بر ثانیه در داخل سیستم شوت ، امکان خروج حدود 12 نفر در طی یک دقیقه و حدود 50 الی 60 نفر را طی 10 دقیقه مقدور می سازد .
شوت نجات دارای:
– ۵ کمربند مستقل جهت توزیع همگن وزن
– دسته های نگهدارنده برای تثبیت شوت روی زمین
– دریچه خروجی با تشک فوم نازک برای خروج آسان

ایمنی و امنیتی

Publicity publisher info

پارسیان فجر سپهر
محمد رضا علی رضایی
02188400106
View all publicities