عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/11/28 1397/02/01

مطابق با استانداردهای ایمنی اروپا، تقویت شیشه در برابر شکستن، جلوگیری از ورود اشعه UV، حفظ شفافیت اصلی شیشه
- ویندو فیلمهای ایمنی- امنیتی
- ویندو فیلمهای خورشیدی
- ویندوفیلمهای دکوراتیو
- ویندو فیلمهای اتومبیل

برچسب های ایمنی شیشه بهترین جایگزین برای سکوریت و لمینیت ، ضد انفجار ، حصار نامرئی امنیتی،آنتی UV
برچسب حرارتی شیشه بهترین عایق حرارتی از 45% تا 80% دفع گرما ، 99% آنتی UV و مناسب برای مناطق گرمسیر ، دارای طرحهای متنوع دکوراتیو

ایمنی و امنیتی

Publicity publisher info

پارسیان فجر سپهر
محمد رضا علی رضایی
02188400106
View all publicities