عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/01/04 1396/09/27

روغن فوکس گریس فوکس روغن fuchs گریس fuchs
نمونه محصولات
FUCHS ANTICORIT 1, 3, 5 F
نوع کالا: روغن ضد زنگ , ضد خوردگی


FUCHS ANTICORIT 5012 S / RP 30NT
نوع کالا: روغن ضد زنگ , ضد خوردگی


FUCHS ANTICORIT RP 4107 SERIES
نوع کالا: روغن ضد زنگ , ضد خوردگی


FUCHS CEPLATTYN 300
نوع کالا: گریس صنعتی


FUCHS CEPLATTYN HT
نوع کالا: روغن زنجیر


FUCHS CEPLATTYN KG 10 HMF
نوع کالا: گریس صنعتی


FUCHS CEPLATTYN KG 10 HMF-1000
نوع کالا: گریس صنعتی


FUCHS CEPLATTYN KG 10 HMF-2500
نوع کالا: گریس صنعتی


FUCHS CEPLATTYN RN
نوع کالا: گریس صنعتی


FUCHS CEPLATTYN SF 10
نوع کالا: روغن دنده صنعتی


FUCHS CEPLATTYN SF 30
نوع کالا: روغن دنده صنعتی

شرکت روانکاران پارس ایل
تلفن: 3الی 26402000-021
فکس: 26406055 -021
عصری مدیریت فروش:1508091 - 0912

انرژی ها و سوخت ها و روغن ها

Publicity publisher info

شرکت روانکاران پارس ایل
محسن عصری
02126402000
09121508091
02126406055
View all publicities