عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/06/28 1396/08/27

تولید و فروش انواع نگهدارنده آجرنسوز محفظه احتراق برای توربین v94-2 ورژن های 3 و 5

تاسیسات و ملزومات حرارتی و برودتی

Publicity publisher info

گروه ترمومکانیک
دانیال اردوخانی
02146071607
09123993897
View all publicities