عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/05/25 1396/07/15

تولید کننده و تامین کننده کلیه تجهیزات FFTH شامل:

انواع پچکورد نوری
پچ کورد Indoor, Single Mode , Duplex
پچ کورد Indoor, Single Mode , Simplex
پچ کورد Indoor, Multi mode , Simplex
پچ کورد Indoor duplex multi mode
پچ کورد NZDSF, Single mode, DIN-DIN, Indoor

جعبه و کابینت FTTH شامل:
FCCC ATB/Outlet, 1 Core, Wall Mounting
FAT BOX
کافو نوری ODC
راک پر ظرفیتODF-OCDF
FCCC TB

و دیگر تجهیزات شبکه های نوری

کارت اعتبار فارس - تولید کننده و تامین کننده کلیه تجهیزات پسیو مخابراتی
همه محصولات در سایت شرکت

مخابرات

Publicity publisher info

کارت اعتبار فارس
07137742628
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان کوشش، خیابان دانش، نبش دانش 200 ، کدپستی 7158193914
View all publicities