عضو شبکه هاب کو نیستید؟ به آسانی عضو شوید.
شماره پشتیبانی 02188714922
Print date: 1397/06/28 1396/07/12

فیلتر Des case
محصولات Des case
سنسور لرزش Matrix
سنسور لرزش Hansford
ترانس Pem انگلیس
سنسور IMI
سنسورSensor IMI
سنسور ویبره Metrix
سنسور ویبره Vibro meter
سنسور ویبرهMeggitt
محصولات Meggitt سوئیس
محصولات Vibro meter سوئیس
یو پی اس Effekta
منبع تغذیه Effekta
منبع تغذیهTransfos mury
منبع تغذیهMurr
منبع تغذیه مور
منبع تغذیه Murr elektronik
منبع تغذیه85440
منبع تغذیه85441
منبع تغذیه85442
منبع تغذیه85690
منبع تغذیه85691
منبع تغذیه85692
منبع تغذیه85693
منبع تغذیهTRETEC 2406N
منبع تغذیهTRETEC 2412N
منبع تغذیهTRETEC 2424N
منبع تغذیهTRETEC 2448N
منبع تغذیهUNOTEC
منبع تغذیهUNOTEC 240N5
منبع تغذیهUNOTEC 2410N
منبع تغذیهUNOTEC 2420N
منبع تغذیه9241-11332-0921110
منبع تغذیه9241-11332-1231110
سنسور Jamo
ترانسمیتر Jamo
ترانسمیتر 401012
ترانسمیتر KSR Kuebler
ترانس TRAFOTEK
ترانس ترافوتک
راکتور Eagtop
راکتور shanghi eagtop
شیر Accuro
شیر آکورو
شیر سیلندری Accuro
مدل DC-2 شرکت Des case
مدل DC. شرکت Des case

برق و الکترونیک

Publicity publisher info

برق و صنعت شاهین آریان پدیده
شهروز برال
02188800930
09194838378
02188920523
8 Internal 021
تهران – خ انقلاب – کوچه نیایی – پ 9 – واحد 4
View all publicities